SYSTEM MONITORINGU KOMPRESÓW I SPRĘŻAREK

Oferujemy Państwo najnowsze innowacyjne usługi w postaci stałego monitoringu kompresów i sprężarek. Wynika to z procesu monitoringu ponieważ w przypadku uszkodzenia dochodzi w urządzeniu tym kompresor lub sprężarka do powstawania wibracji na typowych częstotliwościach, których separację umożliwia Szybka Transformata Fouriera (FFT). Dzięki analizie widmowej drgań technik lub osoba obsługująca maszynę bez problemów określi jej stopień zużycia i awarię.

 Odchylenia od normy mogą być wykryte znacznie wcześniej, niż możliwe do zaobserwowania oczywiste symptomy zbliżającej się awarii, a to pozwala z wyprzedzeniem przewidzieć wystąpienie awarii i jej zapobiec. Podstawą do tego jest czujnik lub sieć czujników zainstalowanych na danym urządzeniu czyli kompresorze lub sprężarce.

Jest oto rozwiązanie nader przydatne w okresach powszechnych zagrożeń zdrowotnych dla obywateli a w tym zwłaszcza epidemicznych (np. COVID-19) gdyż pozwala na realizację procesu i usługi nadzoru kompresorów w trybie pracy zdalnej bez narażania stron na zbędny i ryzykowny zdrowotnie dotyk urządzenia. Rozwiązanie to wprowadza bezwzględnie zasadę

dystansu społecznego a przez to rewolucyjnie zmienia cały model wykorzystania urządzeń.

Usługę oferujemy co najmniej w następujących wariantach sprzedaży a to

  • Usługa systemu monitoringu (produkt nowy) - cena śr. abonament roczny 150 zł netto/punkt dostępowy
  • Sprzedaż systemu monitoringu (produkt nowy) - cena średnia licencji 450 zł netto/punkt dostępowy

Jesteśmy otwarci na oczekiwania użytkowników i możemy oferować warianty indywidualne o cenach dostosowanych do warunków danego odbiorcy. Każdy przypadek przeanalizujemy osobno.

Usługa ta posiada dla jej użytkowników walor innowacji technologicznej procesowej, o innowacyjności procesu stanowią jej założenia i elementy składowe i funkcjonalne systemu tworzące łącznie unikalny proces monitoringu kompresorów i sprężarek.

Rozwój technologii stosowanych w nowoczesnych czujnikach do pomiaru drgań pozwala coraz częściej wykorzystywać zmiany drgań w czasie w celu prognozowania stanu maszyn i urządzeń w przemyśle. Dodatkowo upowszechnianie się wykorzystania technologii Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT) sprawia, że czujniki stają się coraz częściej ważnym elementem zintegrowanych i inteligentnych rozwiązań wpisujących się w koncepcję Przemysłu 4.0. Wykorzystanie czujników monitorujących różne parametry jest podstawą do lepszego zrozumienia procesów i zapobiegania awariom, co przedkłada się na ograniczenie czasu przestojów. W trakcie zużywania się wielu komponentów i elementów maszyn w czasie eksploatacji zmieniają się charakterystyki częstotliwości i pojawiają wibracje. Odchylenia od normy mogą być wykryte znacznie wcześniej, niż możliwe do zaobserwowania oczywiste symptomy zbliżającej się awarii, a to pozwala z wyprzedzeniem przewidzieć wystąpienie awarii i jej zapobiec.

W przypadku uszkodzenia dochodzi jednak do powstawania wibracji na typowych częstotliwościach, których separację umożliwia Szybka Transformata Fouriera (FFT). Dzięki analizie widmowej drgań technik lub osoba obsługująca maszynę bez problemów określi jej stopień zużycia. Zjawisko to jest podstawią innowacyjnego procesu monitoringu kompresorów i sprężarek.

Pomiar drgań jest elementem systemu i czujników dostosowywanych do różnych modeli urządzeń również starszej generacji. Planowane i zgłaszane rozwiązanie wyczerpuje definicję innowacji procesowej. Wynika to wprost z faktu, że system łączy w sobie takie zagadnienia, jak: telematyka, Internet rzeczy oraz BigData.