Moduł Produkcja jest przeznaczony przede wszystkim dla przedsiębiorstw działających w branży produkcji maszynowej. Wspiera kompleksowe zarządzanie całym procesem produkcji od momentu planowania aż po jej rozliczenie. Aplikacja pozwala na zarządzanie zleceniami produkcyjnymi, zapotrzebowaniem materiałowym oraz zasobami produkcyjnymi w przedsiębiorstwie, umożliwia również proste i efektywne rozliczanie i monitorowanie produkcji.

Korzyści, które mogą zostać osiągnięte dzięki wykorzystaniu systemu ERP Firmatic w obszarze produkcji to m. in.:

 • lepsza kontrola nad procesami produkcyjnymi;
 • szczegółowe raportowanie realizacji produkcji;
 • uzyskanie szczegółowych danych dotyczących czasu i wydajności pracy;
 • zwiększenie efektywności procesów produkcyjnych;
 • mniejsze zapotrzebowanie na kapitał obrotowy dzięki optymalizacji wielkości zapasów surowców;
 • efektywna kontrola kosztów;
 • poprawa terminowości realizacji zleceń dzięki precyzyjnemu planowaniu.

Moduł składa się z następujących aplikacji:

 • Technologie i wyroby;
 • Planowanie produkcji;
 • Monitorowanie produkcji;
 • Kalkulacja kosztów;
 • Gospodarka remontowa.

Technologie i wyroby

 • technologia produkcji – opisywanie elementów w formie kart technologicznych (marszrut technologicznych) i materiałowych. Opis zawiera operacje technologiczne niezbędne do wykonania elementu, materiały niezbędne do jego wykonania oraz czas wykonania.
 • opisywanie wyrobów składających się z wielu elementów za pomocą drzewa wyrobu – opis zawiera kolejność wykonania/montażu poszczególnych elementów
 • BOM – określenie ilości surowców niezbędnych do wytworzenia wyrobu
 • zarządzanie odpadami – definiowanie produktów ubocznych powstających w procesie produkcji

Planowanie produkcji

 • zarządzanie zleceniami produkcyjnymi
 • ewidencja zasobów produkcyjnych obejmująca maszyny, urządzenia oraz pracowników
 • tworzenie harmonogramu produkcji z rozbiciem na poszczególne zasoby w oparciu o zlecenia produkcyjne oraz ograniczenia w dostępności zasobów spowodowane przestojami wynikającymi z gospodarki remontowej, wymogami działu utrzymania ruchu oraz czasu pracy
 • obliczanie czasu produkcji „w przód”, czyli obliczanie najwcześniejszego terminu realizacji zlecenia, przy wykorzystaniu czasów technologicznych (czasy przygotowawczo zakończeniowe, jednostkowe i buforowe) i planowanego wykorzystania zasobów
 • obliczanie czasu produkcji „w tył”, czyli obliczanie najpóźniejszego terminu rozpoczęcia zlecenia, mając dany wymagany termin realizacji
 • określenie obciążenia poszczególnych zasobów w poszczególnych dniach na podstawie przyjętych do realizacji zleceń produkcyjnych
 • dzięki integracji z modułem Gospodarki Magazynowej, po wprowadzeniu zlecenia produkcyjnego, określane jest potencjalne zapotrzebowanie na zakup materiałów
 • wizualizacja harmonogramu produkcji w formie wykresu Gantta, który obrazuje stopień wykonania poszczególnych elementów i zaawansowanie prac nad całym produktem

Moduł jest połączony z modułem analitycznym Business Intelligence pozwalającym na szczegółową analizę danych związanych z harmonogramem produkcji.

Monitorowanie produkcji

 • rejestracja czasu pracy  na poszczególnych stanowiskach warsztatowych przy pomocy kodów kreskowych umieszczonych na przewodnikach warsztatowych. Informacje o czasie pracy przenoszone są automatycznie do modułu Personel i płace.
 • ewidencja materiałów zużytych do produkcji oraz powstałych odpadów i braków
 • śledzenie stanów i obrotów magazynu wyrobów gotowych i półproduktów
 • bieżąca informacja o tym, w którym miejscu cyklu produkcyjnego znajduje się dany element lub wyrób
 • bieżące wyliczanie wartości produkcji w toku
 • obsługa narzędziowni – rejestracja stanów narzędzi, wydań dla poszczególnych pracowników, rozliczenie narzędzi zużytych
 • automatyczne generowanie dokumentacji warsztatowej: dokumenty rozchodu wewnętrznego (RW), przychodu wewnętrznego (PW),przyjęcia odpadów (PO) i przyjęcia braków (PB), karty technologiczne, przewodniki warsztatowe

 

Kalkulacja kosztów

 • kalkulacja kosztów wytworzenia produktów na podstawie kosztów pracy poszczególnych zasobów, ilości zużytych materiałów oraz czasu pracy
 • koszty wytworzenia produktów przekazywane są do modułu Finanse i Księgowość, co pozwala na wycenę zapasów i kosztów sprzedanych produktów
 • automatyczna wycena surowców zużytych do produkcji
 • kontrola kosztów rzeczywistych do kosztów planowanych

 

Gospodarka remontowa

 • planowanie prac serwisowych (remontów, przeglądów)
 • zlecanie i rejestrowanie prac serwisowych w sposób, który w jak najmniejszym stopniu będzie wpływał na  planowaną produkcję
 • informacje o przestojach zasobów wynikających z prac serwisowych uwzględniane w harmonogramie produkcji

Rozkroje

System ERP Firmatic jest zintegrowany z systemem do optymalizacji rozkrojów blach