Pragnąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, umożliwiamy dostęp do systemu Firmatic w formule SaaS (Software as a Service – oprogramowanie jako usługa). Rozwiązanie to polega na umożliwieniu korzystania z aplikacji za niewielką miesięczną opłatą bez konieczności ponoszenia wydatków na zakup licencji oraz infrastruktury informatycznej. Baza danych i oprogramowanie zostają zainstalowane na serwerze VenCo i są udostępniane klientowi zdalnie. By korzystać z aplikacji w formule SaaS, klient musi określić jedynie żądany zakres funkcjonalny oraz ilość użytkowników systemu. Funkcjonalność systemu w formule SaaS jest identyczna jak funkcjonalność systemu wdrażanego w sposób tradycyjny.

ERP Firmatic w formule SaaS zapewnia klientowi liczne korzyści:

  • brak konieczności ponoszenia jednorazowych kosztów zakupu licencji;
  • brak konieczności inwestycji w sprzęt;
  • dostęp do najnowszych wersji programu;
  • bieżące wsparcie użytkownika i aplikacji;
  • administracja systemem i bazą danych;
  • natychmiastowe wsparcie techniczne w nagłych przypadkach.