Oferujemy Państwu nowy produktu na rynku oraz nową usługę w postaci monitoringu zbiorników nieczystości płynnych na rzecz gmin lub przedsiębiorstw, które zajmują się ich wywozem.

Oferowana usługa jest oparta o system telematyczny składający się z modułu sterowniczego, zestawu czujników i specjalistycznego oprogramowania, który pozwoli na monitorowanie bezodpływowych zbiorników nieczystości płynnych, a co za tym idzie planowanie i optymalizowanie procesu ich wywozu.

 

Wynika to z zastosowanej innowacji procesowej (technologicznej) czyli opracowaniu koncepcji systemu monitorowania zbiorników nieczystości płynnych i optymalizacji procesu ich wywozu, opracowania architektury odpowiedniej dla docelowego środowiska

operacyjnego, integruje w sobie rozwiązania elektronicznych systemów pomiarowych z informatycznymi systemami

eksploracji danych. Rozwiązanie umożliwia automatyczną obserwację niektórych parametrów, ich rejestrację, przetwarzanie,

by na tej podstawie w sposób automatyczny optymalizować, jak wskazano – wywóz nieczystości płynnych (optymalizacja dla właściciela/właścicieli zbiornika/zbiorników, jak i dla firmy, która będzie zajmować się ich wywozem).

 

USŁUGĘ OFERUJEMY W DWÓCH MODELACH A TO:

Usługa abonamentowa (produkt nowy) - cena średnia abonament roczny 50 zł netto/punkt dostępowy

Sprzedaż gotowego rozwiązania (produkt nowy) - cena średnia licencji 250 zł netto/punkt dostępowy

 

Szczegóły współpracy ustalmy indywidualnie.