Harmonogram produkcji

Harmonogram produkcji określa szczegółowe zadania dla poszczególnych zasobów produkcyjnych (stanowisk) na podstawie planu produkcji zawierającego informacje o zleceniach (wyrobach), ilościach i terminach ich wykonania.
 

Dane wejściowe

W celu uzyskania harmonogramu produkcji, do systemu wprowadza się następujące informacje:
  1. Listę zleceń produkcyjnych z planowanymi do wykonania wyrobami i ich ilościami oraz oczekiwanym terminem ich realizacji – plan produkcji.
  2. Opisy technologiczne wyrobów składające się z:
    • drzewa technologicznego (montażowego) wyrobu – struktura BOM;
    • opisu każdej części składowej (detalu) w formie karty technologicznej (przewodnika warsztatowego) zawierającej opis marszruty technologicznej (kolejność wykonywania poszczególnych operacji oraz czas ich trwania w poszczególnych zasobach lub grupach zasobów).
 

Dane wyjściowe

Gotowy harmonogram produkcji zawiera następujące informacje:
  1. czasy rozpoczęcia i zakończenia każdej operacji;
  2. listę operacji (zadań) do wykonania na wskazanych zasobach (grupach zasobów) w określonym czasie – z reguły – dzień, tydzień;
  3. zestawienie pozwalające na analizę stanu obciążenia poszczególnych zasobów technologicznych;
  4. wykres Gantta dla każdego wyrobu (zlecenia) pokazujący stan jego realizacji oraz terminy realizacji kolejnych zadań.